Регламент Херсонського тенiсного клуба

 

Регламент

 Херсонського тенісного клубу (ХТК).

ЗМІСТ:

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ;

II. УПРАВЛІННЯ ТУРОМ;

III. ПРАВИЛА ТУРУ;

IV. РЕЙТИНГ;

V. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ВИМОГИ;

VI. ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ГРАВЦІВ (КОДЕКС)

Додаток А (списки гравців).

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 Херсонський Тенісний Клуб - це об'єднання тенісистів-любителів, метою якого є популяризація і розвиток тенісу на Херсонщині та на всьому півдні України. Основна діяльність ХТК зосереджена в проведенні серії турнірів серед тенісистів-любителів на півдні України, без отримання будь-якого  фінансового прибутку для організаторів Клубу.

ЗАВДАННЯ ХТК:

• популяризація аматорського тенісу в Україні.

• захист інтересів тенісистів-любителів;

• пропаганда здорового способу життя;

• підвищення рівня спортивної майстерності тенісистів-любителів;

• виявлення найсильніших тенісистів-любителів за підсумками року;

• зміцнення дружніх і ділових зв'язків між любителями тенісу.

 СТАТУС ГРАВЦІВ

«Любитель» - тенісист, який почав займатися тенісом після 20 років, який не брав участі в професійних турнірах і не мав професійного або національного рейтингу, не працюючий тренером (спарингом) з тенісу, і якому на момент проведення турніру виповнилося 25 років.

«Ветеран» - тенісист, який пройшов спеціалізовану підготовку в дитячому, юнацькому віці, брав участь в професійних турнірах, отримав звання «Кандидат у майстри спорту» (КМС), «Майстер спорту» (МС), «Заслужений майстер спорту» (ЗМС), «Майстер спорту міжнародного класу» (МСМК) в тенісі, працював тренером (спарингом) і який станом на 1-е січня поточного року виповнилося 40 років.

«Напівпрофесіонал» - тенісист, який пройшов спеціалізовану підготовку в дитячому, юнацькому віці, а також працюючий тренером (спарингом) з тенісу, і якому на момент проведення турніру виповнилося 25 років.

У разі виникнення спірних (не явних) ситуацій при визначенні статусу конкретного гравця, остаточне рішення приймає Наглядова Рада ХТК.

«Напівпрофесіонали» і «Ветерани», яким рішенням Наглядової Ради ХТК присвоєно цей статус, можуть бути допущені до участі в парних, командних та мікст - турнірах в комбінації з тенісистами-аматорами. У разі проведення не рейтингових турнірів, організатори, за погодженням з регламентним комітетом ХТК, можуть встановити додаткові обмеження.

«Професіонал» - тенісист, який відноситься до категорії «ветеран», без урахування віку.

До участі в рейтингових одиночних турнірах ХТК «напівпрофесіонали» не допускаються!

До участі в рейтингових турнірах ХТК «професіонали» не допускаються!

Члени ХТК мають переважне право участі в турнірах, якщо вони підтвердили свою участь у терміни, визначені Положенням турніру.

 ЗАСТОСУВАННЯ ПРАВИЛ

Всі турніри ХТК проводяться у відповідності з даним регламентом та за Правилами тенісу, затвердженим ITF (Міжнародної Федерацією Тенісу).

Клуб, який проводить турнір під егідою ХТК автоматично погоджується з правилами ХТК.

При розробці положення свого турніру клуби-організатори автоматично погоджуються з положеннями даного регламенту.

Гравець, який подав заявку на участь в турнірі ХТК, автоматично погоджується з положеннями даного регламенту, правил і процедур.

 

II. УПРАВЛІННЯ ТУРОМ

 Членами Наглядової Ради ХТК є тенісисти-любителі,  засновники ХТК, згідно Статуту Клубу.

За рішенням більшості, перед початком наступного року, до Ради можуть прийматися нові члени, за рекомендаціями чинних членів НР ХТК.

ПОВНОВАЖЕННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ХТК:

На НР ХТК покладаються функції:

• вибір типів турнірів ХТК;

• регламент проведення турнірів ХТК;

• календар змагань ХТК;

• бюджет ХТК;

• штат та посадові обов'язки Виконавчої Дирекції ХТК (вик. директора), що працює на постійній основі і фінансується з бюджету ХТК;

• затвердження заявочних списків на турніри;

• спостереження за якістю проведення турнірів: м'ячі, корти, суддівство, призи, загальна організація, дотримання регламенту ХТК;

• розгляд персональних справ тенісистів для визначення та затвердження їх статусу, винесення рішень по допуску тенісистів;

• розгляд дисциплінарних порушень з винесенням відповідних рішень.

НР ХТК збирається при необхідності, але не рідше чотирьох разів на рік.

Вирішення поточних питань, які не потребують внесення до протоколу, може здійснюватися членами НР ХТК в телефонному режимі, по електронній пошті і т.д.

На Виконавчу Дирекцію (вик. директора) ХТК покладаються такі функції:

• ведення сайту ХТК;

• ведення рейтингу ХТК;

• інформування та запрошення тенісистів на турнір;

• моніторинг громадської думки;

• збір всієї необхідної інформації для подальшої передачі в НР ХТК;

• організація узгодження (допомога в підготовці) «Положення про турнір»;

• підтримка контактів з іншими тенісними організаціями, а також підготовка спільних акцій, таких як матчеві зустрічі, участь у міжнародних змаганнях і т.д.;

• прийом та обробка заяв, пропозицій і т.п. від тенісистів, які беруть участь у турнірах.

 

 III. ПРАВИЛА ТУРУ

ТУРНІРИ ХТК.

Основним документом чемпіонату ХТК є Календар змагань, який складається з урахуванням поданих Клубами заявок та вирішення НР ХТК.

До заявки на кожен турнір додається оформлене відповідним чином Положення про турнір, в якому зазначено тип турніру і його Регламент, завірене організаторами.

В рамках ХТК проводяться наступні турніри:

• чоловічі турніри в одиночному розряді;

• чоловічі турніри в парному розряді;

• командні турніри;

• турніри в змішаному розряді (мікст);

• спонсорські креативні турніри;

• підсумкові турніри «Мастерс»

ТУРНІР  "МАСТЕРС".                                                                                                                                                                                              Турнір проводиться  серед чоловіків в одиночному розряді.  На турнір запрошуються 8 перших тенісистів згідно рейтингу ХТК,  за підсумком року.  Ігри  на турнірі  проводяться з одного  про-сету,  напівфінали та фінал - з трьох сетів. На турнірі «Мастерс»  по можливості розігруються всі місця. Рейтинг за  «Мастерс» рахується з коефіціентом 1.3 .

У разі зміни формату календарного турніру або його скасування організаторами в односторонньому порядку, недотриманні положень даного Регламенту, НР ХТК залишає за собою право застосовувати санкції до даного клубу (організаторам) у вигляді скасування рейтингового статусу даного або подальшого турнірів (виняток - форс-мажорні обставини: метеоумови, відсутність заявок учасників).

У виняткових випадках здійснювати зняття турнірів даного клубу (організаторів) з календаря ХТК!

 

IV. РЕЙТИНГИ

Рейтинговими турнірами є турніри, внесені в календар ХТК Наглядовою Радою, згідно вибраним критеріям. Результати виступу кожного гравця вносяться в рейтинг ХТК, згідно затвердженої Наглядовою  Радою шкалою.

Регламент ХТК  передбачає, що учасникам нараховується загальний рейтинг за результатами виступів в  одиночних, та парних турнірах ХТК.

     Рейтинг за одиночні  турніри нараховується з коефіцієнтом 1.

     Рейтинг за парні  турніри нараховується з коефіцієнтом  0,5.

     Рейтинг за турнір в якому беруть участь до 24 тенісистів (включно), рахується з коефіцієнтом 0,8.

     Для одиночних турнірів  - учасникам, які зайняли 1-8 місця , рейтинг нараховується відповідно до таблиці:

 

Місце

1

2

3

4

5

6

7

8

Очки

1000

850

750

700

650

600

550

500

 

Для парних турнірів -  учасникам, які зайняли 1-4 місця , рейтинг нараховується відповідно до таблиці з урахуванням коефіцієнта 0,5:

Місце

1

2

3

4

Очки

1000

850

750

700

 

Учаснику, який зайняв останнє місце в турнірі, нараховується 100 очок.

Для решти учасників турніру кількість очок визначається наступним чином:

від кількості очок за 8-е місце  (4-е місце для пар) віднімається кількість очок за останнє місце . Отримане число  ділиться на кількість учасників, що залишилися . Таким чином, отриманий рейтинговий крок, який округлюється до цілого числа в меншу сторону.

За кожне місце, починаючи з 9-го (5-го для пар)  , нараховується округлене до цілого значення різниці між кількістю очок, нарахованих за попереднє місце і рейтинговим кроком.

У разі якщо якась група місць не розігрувалася, то кожному учаснику з цієї групи, нараховується кількість очок рівне середньому арифметичному значенню очок за ці місця.

 

 V. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ВИМОГИ.

СУДДІ І СУДДІВСТВО

Кожен турнір в системі ХТК забезпечується в обов'язковому порядку головним суддею, і бажано суддями-інспекторами (спостерігачами) в достатній кількості.

У спірних випадках рішення приймає головний суддя турніру. Витрати, на забезпечення належного суддівства лягають на організаторів турнірів.

Головний суддя не може бути учасником турніру.

Якщо проводяща турнір організація не може забезпечити суддівство згідно з критеріями ХТК, останній залишає за собою право знімати наступний турнір даного Клубу з календаря ХТК.

 

УЧАСНИКИ

Учасниками турніру ХТК, в залежності від статусу і формату турніру, можуть бути тенісисти «любителі», «напівпрофесіонали» і «ветерани».

У разі проведення нерейтингових турнірів організатори за погодженням з НР ХТК можуть змінювати розмір вступних внесків.

 

МІСЦЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ

Якість покриття кортів повинно відповідати необхідним нормам.

Грунтові корти повинні забезпечуватися поливом води в необхідній кількості.

Під час проведення змагань обов'язково наявність демонстраційної дошки, на якій розміщується вся оперативна інформація про турнір.

 

МАТЧІ

Протягом одного ігрового дня, якщо в положенні про турнір не сказано нічого іншого, учасники не повинні грати більш 4-х зустрічей з одного сету, 3-х зустрічей з одного про-сету або 2-х зустрічей з трьох сетів в одиночних змаганнях;  5-сетів,  4-х про-сетів або 3 -х зустрічей з трьох сетів в парних змаганнях. 

Організатори турніру зобов'язані надати кожному гравцеві можливість зіграти не менше 2-х зустрічей у перший день турніру. (Гра 1-го кола втішного етапу для переможених у першому колі основи).

В окремих випадках (метео-умови, відсутність кортів в достатній кількості, скороченні світлового дня) втішні матчі можуть проводитися з одного сету до 6-и виграних геймів, за рахунку 6:6 - тай-брейк до 7).

Вечірні матчі повинні бути забезпечені яскравим освітленням (у разі наявності такого).

Заборонено починати матчі після 22-Ї години.

Відпочинок учасників між зустрічами повинен становити не менше 30 хвилин в одиночному розряді і 15 хвилин в парному, якщо це не узгоджено  між суперниками і головним суддею турніру.

У разі дострокового від'їзду одного з учасників, зустріч може відбутися лише за згодою його суперника, наявності вільного корту і дозволу головного судді.

Учасники повинні бути забезпечені водою з розрахунку мінімально 0,5 літра на 1 спортсмена на 1 гру.

 У змаганнях по можливості повинні бути розіграні всі місця.

 

ФОРМУЛА ТУРНІРУ ТА ОБОВ'ЯЗКИ ГОЛОВНИХ СУДДІВ

Формула проведення змагань повинна бути складена таким чином, щоб кожен учасник зіграв не менше 2-х зустрічей.

Жеребкування перших трьох турнірів нового календарного року проводиться за рейтингом попереднього року.

Рейтинг нового календарного року набирає законної сили після трьох турнірів.

«Посів» при жеребкуванні становить 16 тенісистів (пар) в сітці більше 32 і 8 - менше 32.

В окремих випадках організатори турніру можуть включати в число "сіяних" гравців - членів ХТК, що мають високий Всеукраїнський рейтинг (перша 10-ка УТК або АТЛУ).

На жеребкуванні організатори зобов'язані забезпечити присутність не менше одного представника з НР ХТК.

Головний суддя турніру не повиннен приймати заявки на участь у турнірі після закінчення жеребкування (навіть за наявності вільних місць).

Учасникам забороняється проводити під час турніру комерційні матчі.

Головний суддя приступає до складання розкладу на наступний ігровий день відразу ж після закінчення матчів першого ігрового дня.

  

VI. ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ГРАВЦІВ (КОДЕКС)

 1. Кидання ракетки і м'ячів, словесні образи, затягування гри, фізичний вплив, нецензурна лайка, невідповідність форми одягу, неспортивну поведінку під час матчу (куріння, розпивання спиртних напоїв, допінги) карається у відповідності зі штрафного шкалою:

Перше порушення - попередження;

Друге - штрафне очко;

Третє і кожне наступне - штрафний гейм.

При цьому головний суддя турніру (головний суддя ХТК) має право дискваліфікувати гравця за одне єдине порушення Кодексу, якщо воно завдає серйозної шкоди іміджу турніру та ХТК, ображає честь і гідність одного або декількох учасників турніру, а також організаторів турніру, або несе небезпеку для здоров'я гравців, глядачів або обслуговуючого персоналу.

2. Затягування часу карається суддями за наступною шкалою:

Перше порушення - попередження;

Друге і кожне наступне - штрафне очко.

У разі немотивованої відмови учасника турніру від матчу (зняття з турніру) в основній сітці, йому не нараховуються очки за даний турнір, і він не допускається до найближчого календарного турніру!

3. Учасник, який подав попередню заявку і не бере участі в турнірі, не повідомивши про це до початку жеребкування організаторів турніру (незалежно від причин неучасті) - штрафується на 100% суми внеску на турнір, і повинен сплатити штраф на слідуючому турнірі в якому бере участь.

У неординарних випадках порушення Кодексу, НР ХТК має право прийняти спеціальне рішення про покарання гравця

4. Апеляції приймаються протягом одного місяця після прийняття рішення НР ХТК.

5. Гравці не мають права брати участь в турнірах ХТК до повної оплати всієї суми штрафу (штрафів).

6. Гравцеві, хто спізниться до свого матчу на 30 хвилин зараховується поразка. Лише за погодженням між суперниками і головним суддею матч може бути повернутий на корт, або його початок відкладено.

7. Останньою інстанцією приймаючої рішення про всі порушення Кодексу є Наглядова Рада ХТК.

Даний Регламент, згідно з рішенням Наглядової Ради ХТК, набирає чинності з 7.11.12.

Склад Наглядової Ради ХТК (НР ХТК):

Городинський Андрій

Домнінський Микола

Сімешко Юрій

Ніколюк Борис

Якуба Анатолій

Комягін Володимир

Мироненко Олександр

Виконавчий директор - Галін Вячеслав

 

Додаток (А):

«Напівпрофесіонали»:

 Городинський А.

 Домнінский Н.

 Петренко О.

Так само до «напівпрофесіоналів» відносяться всі тенісисти, які входять до списку «напівпрофесіоналів» УТК.

Гравцям, які не входять в даний список, статус «Напівпрофесіонал» може бути присвоєний рішенням НР ХТК відповідно до регламенту ХТК.

«Ветерани»: всі тенісисти, які входять в рейтинг даної категорії УТК, а так само гравці по яких є підтверджені дані відповідності критеріям категорії «Ветерани», викладеним у регламенті ХТК.